Lisätietoa yrityksestä

Rakennussuunnittelutoimisto Sormunen & Timonen Oy on perustettu vuonna 1979. Yhtiö on yksityisessä omistuksessa. Päätoimipaikkamme on Pohjois-Savossa, Kuopiossa, jossa työskentelee tällä hetkellä n. 25 rakennussuunnittelun ammattilaista. 


Toimistollamme on dokumentoitu laatujärjestelmä, joka täyttää SFS-EN ISO 9002 standardin asettamat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmämme on dokumentoitu vuoden 1997 joulukuussa.

Henkilökuntamme vahvaa osaamisaluetta on
 • Rakennussuunnittelu
 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Elementtisuunnittelu
 • Pääsuunnittelu
 • Sisustussuunnittelu

Toimintamme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja luottamukseen sekä yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Panostamme suunnittelussa asiakaslähtöisyyden lisäksi toiminnallisuuteen, tehokkuuteen, estetiikkaan ja elinkaariajatteluun, energiataloudellisuutta unohtamatta.
Toimintaperiaatteenamme on aina ollut kehityksen kärjessä kulkeminen ja olemme pyrkineet hyödyntämään uusinta tekniikkaa suunnittelutehtävien toteutuksessa. Olemme olleet ensimmäisten joukossa kehittämässä ATK-pohjaista suunnitteluosaamista ja tänä päivänä rakennusten mallintamiseen käytämme sekä 2D että 3D ohjelmistoja. Tietomallintamisessa, visualisoinnissa sekä laskenta-  ja mitoitusohjelmistoissa käytössämme on uusinta tietotekniikkaa:

•Arkkitehtisuunnittelussa tietomallipohjainen ArchiCAD sekä AutoCAD-pohjaiset ARK, VIZ ja LT.
•Rakennesuunnittelussa AutoCAD-pohjaisia ohjelmistoja, Tekla, Ansys- ja Fem-Design- elementtimenetelmään perustuvia laskentaohjelmia, monipuolisia betoni-, teräs-, puurakenteiden laskentaohjelmistoja sekä palonsuojamitoitus- ja statiikkaohjelmistoja
•Venäjällä lisensoidut tietokonepohjaiset laskentaohjelmistot erilaisille betoni- ja teräsrakenteille.
Lisäksi olemme kehittäneet toimiston omia sovellutuksia suunnittelun apuvälineiksi.

Dun & Bradstreet on vuodesta 1999 lähtien luokitellut toimistomme parhaaseen AAA-luottoluokkaan. Toimistollamme on voimassa oleva konsulttitoiminnan vastuuvakuutus Pohjola yhtiössä. Yritys kuluu myös Tilaajavastuu.fi-rekisteriin.

Toiminta-aikanamme olemme osallistuneet yli 3000 erityyppisen kohteen suunnitteluun koti- ja ulkomailla. Referenssikohteemme kattavat monipuolisesti toimialan suunnittelutehtävät:
 • asuinrakennukset
 • liikerakennukset
 • toimistorakennukset
 • teollisuus- ja varastorakennukset
 • erikoisrakenteet
 • julkiset rakennukset
 • saneeraus- ja peruskorjauskohteet, linjasaneeraukset
Toimistollamme on useita vakiintuneita yhteistyökumppaneita sekä Suomessa että Venäjällä.