Sormusella & Timosella on laaja yhteistyökumppaniverkosto

Suomessa:

Kolmekymmenvuotisen historian aikana on karttunut merkittävä yhteistyöverkosto
sekä paikallisesti että maan laajuisesti.

Venäjällä:

Venäjällä toimii useita suomalaisia ja ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita mm.

ZAO YIT Lentek

NCC Real Estate

Lemminkainen RUS

Betset

Consolis

OOO T-architects